Acordos

Acordo SENAI/CETIQT – 2007

Acordo Liceu – 2007

Acordo Ibeu – 2007

Acordo CIEM – 2007

Acordo FABES 2007

Acordo Apae – 2007

Acordo Santa Casa – 2007

Acordo Cultura Hispânica – 2006